Energetický průkaz

Cena průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

 home1

Rodinný dům

2400 – 3500 Kč

Podlahová plocha – cca do 250m2

 home2

Bytový dům

3000 – 10000 Kč

Podlahová plocha – cca od 250m2 do … m2

Ostatní objekty

cena dohodou

Cena odborného posudku pro NZÚ

do výše dotace, max. 20.000,- Kč

Termín zpracování:

PENB Do 1 týdne u rodinných domů, u ostatních objektů bude termín vzájemně dohodnut.

NZÚ dle dohody.

Postup realizace pro PENB a NZÚ:

 • zadání poptávky, informace o rozsahu dokumentace k objektu
 • sdělení zhotovitele o přijetí poptávky, návrh termínu
  prohlídky objektu
 • v případě neúplné dokumentace vzájemná dohoda o rozsahu dopracování dokumentace a ceně při prohlídce objektu
 • vzájemné odsouhlašení termínu předání PENB
 • při prohlídce objektu předání zálohy ve výši 1.000 Kč
 • předání PENB ve 2 vyhotoveních v písemné formě, (elektronicky po dohodě) splatnost v hotovosti při předání PENB, případně bankovním převodem
 • vzájemné odsouhlašení předání PENB a dílčích termínů pro podání žádosti pro NZÚ (zpracování energetického posudku, projektu včetně specifikace zateplovacích materiálů, výplní otvorů, elektronického a listinného podání žádosti)
 • při prohlídce objektu předání zálohy 1.000,- Kč pro PENB,nebo 4.000,- Kč pro zpracování žádosti pro NZÚ
 • předání PENB v 1. vyhotovení v písemné formě, splatnost v hotovosti při předání PENB

autor: Meixner Jakub,  Jakub Meixner, Lhotka 89, Kozlovice 739 47, MEC Trading s.r.o., 

penb_prukaz2014

ROZSAH POTŘEBNÉ DOKUMENTACE:

 • výpis z katastru nemovitostí platný ke stávajícímu objektu
 • projektová dokumentace k objektu:
  • půdorys podlaží
  • řezy dle složitosti
  • pohledy
  • technická zpráva
  • specifikace výplní otvorů, zdrojů tepla a TV
 • skladby jednotlivých stavebních konstrukcí vodorovných,
  svislých a šikmých

Další technické údaje o budově budou upřesněny při prohlídce objektu.

 

autor: Meixner Jakub,  Jakub Meixner, Lhotka 89, Kozlovice 739 47, MEC Trading s.r.o., 


Logo MEC trading, s.r.o.

Mobilní verzi zatím připravujeme

Máte li jakýkoliv dotaz, volejte na: +420 702 079 832.

Nebo nám napište na: info@vimcoplatim.cz